Selecteer een pagina

“UW NAVIGATIE BIJ PARTICIPATIE” 

“UW NAVIGATIE BIJ PARTICIPATIE” 

Ben je op zoek naar baan? Heb je een afstand tot de arbeidsmarkt? Wil je geholpen worden? OF….
Heeft je bedrijf een vacature? Kan deze vacature vervult worden door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Laten we samen kijken naar de mogelijkheden in plaats van vele belemmeringen. 

Wie zijn we


Wij zijn een team van enthousiaste professionals die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een baan en begeleiden op het werk. Wij zijn er voor u als werkzoekende en voor u als werkgever en samen met u willen wij ons inzetten het doel te bereiken. Wij zijn een door het UWV erkende jobcoach-organisatie. Tevens hebben wij erkenningen om werk-fit en naar-werk trajecten aan te bieden (dit is samenwerking met Management Solution – Consultium). Wij werken nauw samen met partners zoals Eureka Personeelsdiensten en BanenEnZo om de juiste match en arbeidscontracten te realiseren.

Wat doen we


Perfectum ondersteunt organisaties, de overheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op het gebied van toeleiden en begeleiden naar en op het werk. Geen individu is hetzelfde. Ieder individu heeft eigen beperkingen in de breedste zin des woords  én mogelijkheden, unieke talenten en een specifiek beeld van zijn of haar toekomst. Onze diensten zijn dan ook op gericht de zelfredzaamheid van iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Wajong – WIA – WWB – WW – SW)  te vergroten.

Daarnaast adviseren en begeleiden wij bedrijven / werkgevers op het gebied van het in dienst nemen van mensen uit verschillende doelgroepen om te voldoen aan de participatiewet en of in het kader van Verantwoord Maatschappelijk Ondernemen  dan wel te voldoen aan hun Social Return verplichtingen

Onze doelstelling


Ons doel is een waardevolle bijdrage te leveren aan het participeren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een katalysator zijn in het realiseren en in standhouden van duurzame arbeidsplekken voor deze doelgroep. Mensen met o.a. een arbeidshandicap zicht op een betaalde baan te bieden en daarmee de kans op ‘het in eigen levensonderhoud voorzien’, een geschikte baan waar zij zich op hun plek voelen en zich verder kunnen ontwikkelen.

In het kader van “creëer uw eigen succes” en “is er geen baan dan creëren wij die” willen wij graag met u als werkzoekende, u als werkgever of u als consulent van de gemeente / UWV rond te tafel om samen bovenstaande doelstelling te bereiken: een baan voor ons allemaal!

 

Onderdeel van ONZ-Bedrijf

Perfectum.work is èèn van de 5 bedrijfsonderdelen van ONZ-Bedrijf. Naast een separaat doel van Perfectum.work heeft ONZ-Bedrijf een eenduidig motto:

“Wij maken je Trots! ”

De synergie tussen de samenwerkende bedrijfsonderdelen zorgen voor een optimale dienstverlening en oplossing voor uw bedrijfsmatige-, of persoonlijk vraagstuk. 

Voor meer informatie over Onz totaalconcept 

 

VOOR WIE?


Werkgevers

Is uw bedrijf klaar voor de participatiewet?
Wilt u voldoen aan een SROI?  Heeft u MVO gedachten?

U wilt dus aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen…. en nu?
Wij kunnen o.a.

 • onderzoek doen naar geschikte participatiebanen
 • mogelijkheden van functie-carving | taak differentiate in kaart brengen
 • profielen neerzetten in overleg met UWV en Gemeenten
 • onderzoeken gebruikmaking regelingen/subsidies
 • zorgdragen voor de juiste (externe) arbeidscontracten
 • bemiddelen, trainen en begeleiden van uw (particiaptie) medewerker op de werkplek (jobcoaching)
 • voorlichten en ondersteunen op de werkplek

Werkzoekenden

Ben je opzoek naar een baan? Ben opzoek naar een bedrijf die je kan helpen? Een bedrijf wat denk in mogelijkheden en NIET in beperkingen? Een bedrijf waar jij centraal staat?

Is dat zo? Zoek je dat? Nou, dan kun je bij ons aankloppen. We kunnen middels een eerste telefoongesprek of oriënterend gesprek al snel beoordelen of onz-bedrijf jou kan helpen. De eerste gesprekken kunnen bij onz-bedrijf op kantoor plaats vinden of zoals je wilt bij je thuis. Wij kijken dan naar de mogelijkheden! .

Vanuit de kreet “creëer je eigen succes” begint je baan met het bellen naar ons. Wij hebben al vele mensen aan een vaste baan geholpen. Wij zijn erkend door het UWV en werk samen met gemeenten en kennen vele ondernemingen die arbeidsplekken hebben. En ……..is er geen werk….. dan creëren wij werk!

Gemeenten en UWV

Duurzame arbeidcontracten realiseren? Samen mensen aan het werk helpen? 

Dat kan! Perfectum.work en haar samenwerkende bedrijfsonderdelen van Onz-Bedrijf kunnen samen met het UWV en gemeenten de juiste match maken. Hierbij wordt ook BanenEnzo.com ingeschakeld om de baan en mens zichtbaar te maken.

Perfectum.work heeft ruime kennis en ervaring in huis om mensen te laten stijgen op de participatieladder en is innovatief in het bieden van effectieve oplossingen voor uitstroom naar werk. Wij werken vanuit diverse locaties en hebben een groot bedrijvennetwerk.en werk-ervaringsplaatsen.  De medewerkers zijn specialistisch opgeleid voor het werk als coach maar hebben een generalistische achtergrond. Samenwerken leidt tot succes. Wij staan daar open voor. Wij willen graag als gecertificeerde en erkende organisatie inzake arbeidsmobiliteitsvraagstukken onze expertise en netwerk aan u ter beschikking stellen om ons gemeenschappelijk lees maatschappelijk probleem, de werkgelegenheid, te verbeteren.

 

Onze producten en Diensten

Onze producten en Diensten

Werkgevers 

 • Invoering participatiewet
 • Inventarisatie subsidies / fiscale maatregelen
 • Aanspreekpunt / coordinatiepunt gemeente / UWV
 • Werven en selecteren naar geschikte kandidaten
 • Inregelen arbeidscontracten (intern/ extern)
 • Coördineren loonwaarde onderzoeken
 • Begeleiding op werkplek middels jobcoaching

Werkzoekende

 • Begeleiding naar een arbeidscontract
 • Werkervaringsplekken coördineren
 • Arbeidsritme opbouwen | sociale activering
 • Uitvoeren van beroepentest en zelfdiagnose
 • Vacatures zoeken en banen creëren
 • Begeleiding op de werkplek o.a. middels Jobcoaching
 • Hulp bij vragen inzake UWV en gemeente “dingen”

Gemeente / UWV

 • Partner voor arbeidsvraagstukken
 • Gecertificeerd Jobcoach-organisatie
 • Uitvoeren van “Werk Fit” en “Naar Werk” trajecten
 • Organiseren en uitvoeren van werkgelegenheidsprojecten
 • Beschikbaar stellen van Sociale Activerings Centra
 • Vacatures delen en matchen
 • Trainen / coachen van cliënten met als doel een BAAN

CONTACTGEGEVENS


Postadres:
Postbus 2235 7801 CE Emmen

Bezoekadres:
Wilhelminastraat 47
7811 JD Emmen

Vestiging Emmen (Hoofdkantoor):
Wilhelminastraat 47 | 7811 JD Emmen

Vestiging Leeuwarden
Hempenserweg 2, 605 | 8935 AA Leeuwarden

Vestiging Eindhoven
Avignonlaan 9B, 5627 GA Eindhoven

Vestiging Groningen:
Amstelstraat 98 | 9725 KX Groningen

Vestiging Roden:
1e Energieweg 14c | 9301 LK Roden